ONTVOUWEN

Aan de hand van het aanwezige materiaal deelt Mijnheer I. Kaa het werk in naar een vijftal periodes:

1 academiewerk 1958 - ’60
2 academiewerk 1962 - ’64
3 bronzen periode 1965 - ’75
4 BROTT-periode 1975 - ’89
(samenwerking met Birgitte Janssen onder de firmanaam BROTT)
5 recente periode 1989 - heden
(deze ziet u verspreid over de site)